Vegetarijanski priručnik za početnike

Upoznajte meso na vašem tanjiru: kako konzumiranje mesa šteti planeti?

Planet Zemlja

Konzumiranje mesa ostavlja u nasleđe ekološki račun, koji će buduće generacije biti prisiljene da plaćaju.

Prirodni resursi

Samo u SAD-u na uzgoj životinja za hranu otpada više od 70 posto proizvedenog kukuruza, pšenice i drugih uzgojenih žitarica.
Sva svetska stoka pojede količinu hrane dovoljnu za kalorijske potrebe 8,7 milijardi ljudi – više nego što je čitava populacija ljudi.

Tlo

Od svog poljoprivrednog zemljišta samo u SAD-u, 80% se koristi za uzgajanje životinja za hranu – to je gotovo polovina od ukupne količine zemljišta 48 saveznih država.

Voda

Više od polovine ukupne potrošene količine vode samo u SAD-u otpada na uzgoj životinja za hranu. Potrebno je 20.000 litara vode da bi se proizvelo 1 kg mesa, a samo 200 litara da bi se proizvelo 1 kg pšenice. Potpuno vegetarijanska ishrana zahteva utrošak od oko 1.000 litara vode na dan, a mesna prehrana 15.000 litara po danu.

Stočna farmZagađenje

Uzgajanje životinja za hranu uzrokuje samo u SAD-u veće zagađenje vode nego bilo koja druga industrija, jer životinje koje se uzgajaju za hranu proizvedu 130 puta više izmeta od ukupne ljudske populacije – 40 tona svake sekunde! Većina otpada sa industrijskih farmi i iz klanica ističe u reke i potoke, zagađujući izvore vode.

Energija

Od svih sirovina i fosilnih goriva u samo SAD-u, više od trećine se koristi za uzgoj životinja za hranu. Energija potrebna za proizvodnju hrane koju bi mesojed potrošio hodajući na određenoj udaljenosti veća je od energije potrebne da bi se napunio benzinom vaš automobil kako bi mogao preći tu istu udaljenost.

Uništavanje šuma

Svaki vegetarijanac sačuva 4.000 kvadratnih metara šume svake godine! Tropske kišne šume se uništavaju da bi se dobili pašnjaci za stoku. Prostor jednak veličini sedam fudbalskih igrališta uništava se svakog minuta. Pet kvadratnih metara kišne šume mora biti uništeno za proizvodnju jednog jedinog hamburgera od 10 dkg.Click here to return to PETA.org